Onze diensten

Stichting ION levert zelf of ondersteunt bij verschillende diensten aan partijen.

  • Begeleiding bij praktijkwijzigingen
  • Opvragen aantallen patiënten per praktijk
  • Controle vooraf door zorgverzekeraars
  • Raadplegen actuele huisartsenpraktijk in ION
  • Zorgmail File Transfer
  • Internationaal verhuizen huisartsendossier

Het meeste is maatwerk en zal in onderlinge afstemming tot stand komen.

1. Begeleiding bij praktijkwijzigingen in de huisartsenpraktijk die ook invloed hebben op de ION-database. Een praktijk kan op enig moment te maken krijgen met een wijziging van het praktijkhouderschap (pensioen, overlijden, stoppen, overdracht e.d.). Met de komst van een nieuwe of meer andere praktijkhouders wijzigt ook de praktijk AGB-code en dat is ook weer van invloed de patiënten die in ION op naam staan ingeschreven. Dat omzetten moet tijdig gebeuren en zeker als een wijziging ook nog eens op een kwartaalovergang plaatsvindt. Dan gelden er bijzondere omstandigheden omdat het risico bestaat dat de omzetting niet tijdig heeft plaatsgevonden en daardoor de declaraties mislopen. Stichting ION helpt graag om e.a.a. in goede banen te leiden en zo problemen voor te blijven. 

2. Opvragen aantallen patiënten per praktijk: Partijen die voor en/of met huisartsen samenwerken kunnen voor de bij hen aangesloten huisartsen (met hun toestemming) het aantal in ION ingeschreven patiënten op een bepaalde peildatum opvragen. Dit aantal is bepalend bijvoorbeeld bij het vaststellen en toewijzen van de jaarlijkse dienstroosters op de huisartsenposten of het indienen van subsidie-declaraties. Dit is een betaalde dienst. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact met ons opnemen.

3. ION -controle vooraf door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen elk kwartaal een controle-bestand ontvangen van de bij hen verzekerde patiënten. Het controle-bestand, dat altijd op de eerste dag van een kwartaal wordt aangemaakt, bewijst dat een patiënt op de peildatum (1e dag van een kwartaal) bij een bepaalde praktijk stond ingeschreven. De inschrijving in ION is op dat moment leidend voor de uitbetaling van de inschrijftarieven aan de huisartsen.

4. Raadplegen actuele huisartsenpraktijk in ION  : Er is inmiddels een raadpleegfunctie in ION voor andere zorgaanbieders dan huisartsen zoals huisartsenposten, ziekenhuizen, GGD, ambulancedienst e.d. om de actuele huisartsenpraktijk van een patiënt vast te kunnen stellen teneinde een waarneem-/behandelrapportage van de (acute) zorg te kunnen verstrekken. Dit is een dienst die zowel volledig geautomatiseerd (via een API) als handmatig via een inlog op het ION-portaal van Vecozo kan plaatsvinden.

5. Zorgmal File Transfer (ZFT) : Een speciale webapplicatie ondersteunt de huisartsen(praktijken) bij het veilig elektronisch overdragen van medische dossiers (patiëntverhuisdossier) bij een verandering van huisarts door een patiënt. Ook niet-huisartsen en zorginstellingen kunnen van een soortgelijke applicatie gebruikmaken om veilig medische informatie aan elkaar over te dragen. Deze applicatie heet Send Message. Zorgmail File Transfer is meer dan alleen een beveiligd overdrachtssysteem. Het ondersteunt volledig de werkprocessen en bijbehorende communicatie van de huisartsen en/of assistenten die zich bezighouden met het ontvangen en verzenden van digitale medische dossiers. Het is daarmee juist bij uitstek ook geschikt in omgevingen waar meerdere personen werkzaam zijn. 

6. Internationaal verhuizen huisartsendossier : Uw patiënt gaat emigreren en wil het medisch dossier graag elektronisch meenemen? Elk land kent echter weer een eigen digitaal formaat van het dossier voor de daar gebruikelijke huisartseninformatiesystemen (HIS). Een papieren versie meegeven en het daar maar laten overtypen is niet meer van deze tijd. Het Belgisch bedrijf PatientSupportR ontwikkelde, in samenwerking met Stichting ION, daarvoor een verhuisdienst die conversie van het medisch dossier en beveiligde opslag voor transport mogelijk maakt. 

Wilt u gebruik maken van één van deze diensten, neem dan contact met ons op.

Dienstverlening maatwerk