Stichting ION

De Stichting Inschrijving op Naam (ION) is op 14 augustus 2006 opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De stichting stelt zich ten doel om de inschrijving van alle Nederlandse ingezetenen bij een BIG-geregistreerde huisarts te bevorderen. Dit doet de stichting onder meer door de inrichting en het beheer van een database waarin van elke Nederlander de naam, verzekeringsnummer, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van de eigen huisarts en die van de zorgverzekeraar.

Het bestuur

Het bestuur van ION bestaat uit minimaal vijf leden. Minstens drie bestuurszetels worden bezet door vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen van Huisartsen Informatie Systemen (HIS-sen). Het bestuur van de LHV benoemt de ION-bestuursleden voor een periode van drie jaar. Daarvoor is goedkeuring nodig van de Ledenraad van de LHV. Aftredende bestuursleden kunnen eenmalig voor een periode van drie jaar worden herbenoemd.

Samenstelling

  • Menno Riemeijer, voorzitter, huisarts in Kapelle Biezelinge en afgevaardigde van HIS gebruikersvereniging ATLAS.
  • Tjeerd Nijenhuis, secretaris, huisarts in Den Haag en afgevaardigde van de LHV-Ledenraad.
  • Marc Spruit, penningmeester, huisarts in Alphen aan den Rijn en afgevaardigde van HIS gebruikersvereniging VeGOM.
  • Guus Jaspar, bestuurslid, huisarts in Terneuzen en bestuurslid LHV met portefeuille ICT.
  • Pieter Vrijdag, bestuurslid, huisarts in Wouw en afgevaardigde van HIS gebruikersvereniging Orego.

ION medewerkers

  • Joppe van der Reijden, ambtelijk secretaris
  • Bep Otterloo, secretariaat
  • Wendy Franken, juriste en functionaris gegevensbescherming (FG010645)
  • Frank Garnier, ombudsman / huisarts np
  • Marcel Leijten, technisch projectleider / servicedesk