Stichting ION

De Stichting Inschrijving op Naam (ION) is op 14 augustus 2006 opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De stichting stelt zich ten doel om de inschrijving van alle Nederlandse ingezetenen bij een BIG-geregistreerde huisarts te bevorderen. Dit doet de stichting onder meer door de inrichting en het beheer van een database waarin van elke Nederlander de naam, verzekeringsnummer, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van de eigen huisarts en die van de zorgverzekeraar.

Het bestuur

Het bestuur van ION bestaat uit minimaal vijf leden. In de bestuurssamenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige afvaardiging van relevante stakeholders, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen gebruikersverenigingen van de HIS-sen, Chief Medical Information Officers, de ledenraad van de LHV en regionale zorggroepen. Het bestuur van de LHV benoemt de ION-bestuursleden voor een periode van vier jaar. Daarvoor is goedkeuring nodig van de Ledenraad van de LHV. Aftredende bestuursleden kunnen eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een 2e herbenoeming is mogelijk voor een periode van maximaal 2 jaar onder bijzondere omstandigheden die aan de Ledenraad van de LHV dienen te worden toegelicht.

Samenstelling

  • Carin Littooij, voorzitter, huisarts in Driebergen.
  • Kees Kanters, bestuurslid en penningmeester, huisarts in Diemen.
  • Guus Jaspar, bestuurslid, huisarts in Terneuzen en bestuurslid LHV met portefeuille ICT.
  • Olaf Kuipers, bestuurslid en secretaris, huisarts in Westerbork.
  • Maarten Timmers, bestuurslid, huisarts in Rotterdam.

ION medewerkers

  • Joppe van der Reijden, ambtelijk secretaris
  • Marcel Leijten, technisch projectleider / servicedesk
  • Bep Otterloo, secretariaat
  • Wendy Franken, juriste en functionaris gegevensbescherming (FG010645)
  • Menno Riemeijer, ombudsman, oud ION-voorzitter en huisarts in Souburg