Jaarverslagen

Jaarverslagen Stichting Inschrijving Op Naam

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en besteding van de middelen in het voorgaande jaar. Hieronder de jaarstukken vanaf 2017: 

Oudere jaarstukken zijn op te vragen door een verzoek via ons contactformulier.