ION Factuur 2024

Rond eind juli valt de factuur voor de deelname aan ION op de mat.  Wilt u de ION-factuur voortaan liever digitaal (.PDF) ontvangen? Vul dan een geldig e-mailadres in in het ION-portaal op www.vecozo.nl - Mijn Diensten - Inschrijving Op Naam (ION) - E-mailadressen instellen - vul daar het Factureringsmailadres in.

De peildatum van het aantal patiënten dat op uw praktijk AGB-code in ION staat is 1 mei 2024. Alle patiënten die dan op de praktijk AGB-code  in ION geregistreerd staan, worden in rekening gebracht aan de praktijkhouder van dat moment. Een specificatie van de aantallen kunt u altijd terugvinden via uw ION-portaal bij Vecozo:

Inloggen als zorgverlener op: www.vecozo.nl 

- Mijn diensten

- Inschrijving Op Naam (ION)

- Aantal geregistreerde patiënten raadplegen (LET OP: de peildatum eerst op 01-05-2024 zetten)

De contributie geldt voor het gehele jaar 2024. Stopt uw praktijk op òf na de peildatum dan dient u toch het volledige bedrag aan ION te voldoen en dient dan zelf het bedrag naar rato met uw opvolger(s) te verrekenen. Het jaar daarop krijgt uw opvolger vanzelf een factuur op zijn/haar naam op basis van de aantallen die op de peildatum van dat moment op hun naam geregistreerd staan.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het ION-Bestuur vastgesteld aan de hand van de te verwachten uitgaven van ION. Uw bijdrage kan dus per jaar verschillen maar daar krijgt u dan ook veel ondersteuning en gebruiksgemak voor terug. De Stichting heeft geen winstoogmerk en hanteert slechts een reserve op de begroting die gebaseerd is op tenminste nog 1 jaar te kunnen voltooien zonder dat er nog extra geld binnenkomt. Voor 2024 is het tarief vastgesteld op € 0,0345 per patiënt inclusief 21% BTW.

De verantwoording daarvan kunt u terugvinden in de jaarverslagen die wij publiceren op onze website.

Vragen over de factuur? Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat de vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar facturering@stichting-ion.nl of gebruik ons Contactformulier. Wij streven er naar om u binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Onderstaand overzicht toont de fluctuatie in bijdragen per ingeschreven patiënt in de afgelopen jaren.