ION ombudsman

Omdat er in de dagelijkse praktijk soms ergernissen ontstaan tussen praktijkhouders over de vraag bij wie een patiënt is ingeschreven op een bepaalde peildatum, is er de ION ombudsman. 

Als een andere huisarts ten onrechte een van uw patiënten claimt, moet u allereerst proberen om het probleem onderling op te lossen. In veel gevallen ligt er een administratieve fout ten grondslag aan het misverstand. Bijvoorbeeld omdat twee verschillende patiënten in verschillende HIS-sen hetzelfde BSN hebben gekregen of omdat er in een van de praktijken geen (goede) vergewisprocedure heeft plaatsgevonden aan de hand van een Wettelijk Identiteit Document (zogenaamde WID-controle). 

Soms lukt het niet om het samen op te lossen. Speciaal voor dit soort problemen is er de ION-ombudsman die vanuit zijn rol de casussen zal onderzoeken en als mediator optreden. De ombudsman zal het ION-bestuur ook adviseren over passende maatregelen indien arbitrage de enige oplossing lijkt te zijn.

Uitspraak Ombudsman bindend

Hoe gaat het in zijn werk?

De ION ombudsman beoordeelt alleen zaken die te maken hebben met een twist over wie de huisarts is van een patiënt op de peildatum. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het inroepen van de ombudsman kost ION en dus alle huisartsen wel geld en daar moet dus zuinig en zinnig mee worden omgesprongen.
Een huisarts-praktijkhouder kan bij ION een case aanmelden voor de ombudsman via het Contactformulier. In de eerste instantie zal de projectleider ION met u de benodigde contact- en casusgegevens verzamelen om de Ombudsman met de juiste informatie te kunnen voeden voor zijn onderzoek.

De casebeschrijving bevat:

 • Naam, e-mailadres en 06-nummer van de huisarts-praktijkhouder die de casus meldt.
 • Beschrijving van het probleem.
 • De vraag aan ION.

De huisarts moet voordat hij de case voorlegt aan de ION ombudsman eerst zelf huiswerk hebben gedaan:

 • Er is mondeling en schriftelijk overleg geweest met de andere praktijkhouder.
 • Er is gecontroleerd (eventueel met hulp van Marcel Leijten – technisch projectleider ION) of het probleem soms te maken heeft met een BSN-verwisseling in de HIS-systemen.
 • De huisarts kan schriftelijk aantonen dat de patiënt bij hem/haar in de praktijk zit. (Zie: Verklaring van de patiënt).

De ION ombudsman streeft ernaar om binnen twee weken na de melding een uitspraak te doen. Als daarvoor meer tijd nodig is kan deze termijn met twee weken worden verlengd. De betrokken huisartsen worden daarover dan geïnformeerd.

De uitspraak van de ION ombudsman is bindend en daartegen kan bij ION niet in beroep worden gegaan.
Ombudsman nodig? Neem dan contact op met ION via ons Contactformulier. Wij helpen u graag.

Uitspraken

 1. 2024 03 Uitspraak
 2. 2024 01 uitspraak
 3. 2023 10 Uitspraak
 4. 2019 05 Uitspraak 
 5. 2016 01 Uitspraak
  Onder aan dit verslag vindt u de spelregels voor het wel of niet afmelden van vertrekkende patiënten.

Veelgestelde vragen

Wanneer komt de ION-Ombudsman in actie?

De ION-Ombudsman komt op verzoek van huisartsen in actie wanneer zij zelf niet tot overeenstemming kunnen komen in een conflict over inschrijvingen van patiënten. Voorwaarde is wel dat de huisartsen eerst zelf aantoonbare pogingen hebben ondernomen om met elkaar in overleg te treden om het probleem op te lossen. Wanneer het verzoek voor een onderzoek en een uitspraak van de Ombudsman gevraagd wordt, zal de projectleider van ION eerst met de verzoekers de gegevens verzamelen waaruit blijkt dat dit overleg heeft plaatsgevonden. Daarbij is het van belang dat kopieën van gestuurde brieven, e-mails, faxen e.d. inzicht geven in de stappen die gemaakt zijn. Op basis daarvan zal de casuïstiek aan de Ombudsman worden voorgelegd. De Ombudsman zal doorgaans binnen 5 werkdagen contact opnemen en het onderzoek verder opstarten door de betrokken partijen te horen. 

Een uitspraak van de Ombudsman is bindend voor alle partijen. Indien partijen zich niet (wensen te ) houden aan de uitspraak dan kan het (tijdelijk) uitsluiten van het gebruik van de ION-database het gevolg zijn.

Wie beslist bij welke huisarts een patiënt is ingeschreven als twee huisartsen dezelfde patiënt claimen?

Een patiënt kan maar bij één huisarts tegelijk in ION staan aangemeld. Inschrijving = uitschrijving! In beginsel zal de patiënt gevraagd worden om aan te geven bij wie deze ingeschreven wil staan. Dat kan via het inschrijfformulier met aanmelddatum bevestigd worden. Wanneer huisartsen er onderling niet uitkomen dan zal de Ombudsman van Stichting ION een beslissing nemen op basis van overleg met beide huisartsen en een verklaring van inschrijving van de betrokken patiënt. Bij deze beslissing zal de wens van de patiënt van doorslaggevende betekenis zijn.