Zorgverzekeraars

De huisartsen en de zorgverzekeraars hebben in 2006 het initiatief ontplooid om de ION-database te ontwikkelen om het declaratieverkeer tussen de partijen te vereenvoudigen. Doel was een zo eenduidig mogelijke registratie van waar patiënten in een praktijk stonden ingeschreven (slechts 1 actieve behandelrelatie tegelijk mogelijk met een huisarts) zodat de juiste huisarts aanspraak kon maken op het zgn. Inschrijftarief Huisartsen dat elk kwartaal wordt uitbetaald aan de huisarts die de patiënt op de 1e dag van het kwartaal in ION op naam heeft staan. Uit de inschrijftarieven wordt de basis huisartsenzorg bekostigd en gegarandeerd waarvan elke verzekerde inwoner in Nederland gebruik kan maken.

Zorgverzekeraars

Soms worden patiënten met terugwerkende kracht nog in ION gecorrigeerd en werd het inschrijftarief in de eerste instantie uitbetaald aan de voormalige huisarts. In zulke gevallen kan de rechthebbende huisarts een elektronisch correctieverzoek indienen via de ION-database om het te laten corrigeren. Het systeem controleert daarbij online in de ION-database of iemand wel zo'n elektronisch correctieverzoek mag indienen. Wanneer de patiënt in ION op de peildatum NIET op naam van de betreffende huisarts staat ingeschreven dan wordt de functie 'Aanvragen elektronisch correctieverzoek' zgn. 'gegrijsd' weergegeven en is dan niet selecteerbaar.

Stichting ION en Zorgverzekeraars Nederland hebben in 2014 overeenstemming bereikt over het Declaratie afhandelingsprotocol.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Afbeelding bron : www.zorgwijzer.nl

Soms zijn er andere redenen om toch te reclameren en is er voor huisartsen deze lijst met e-mailadressen van de zorgverzekeraars beschikbaar. Afgesproken is om uitsluitend deze adressen daarvoor te gebruiken.

VERZEKERAAR  
Achmea Zorg
Uzovi-nummers:
3311 Zilveren Kruis
3312 Groene Land
3314 Interpolis
3329 Avero
zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Aevitae inschrijftarief.ha@aevitae.com
Agis agision@agisweb.nl
Anderzorg ionmenzis@menzis.nl
ASR Ziektekostenverzekering NV
(ASR Verzekering en De Amersfoortse)
zorg.claimcontrol@asr.nl
Avero zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Azivo Zorgverzekeraar ion@azivo.nl
CZ, Delta Lloyd en Ohra ion.huisartsen@cz.nl
De Friesland Zorgverzekeraar huisartsen@defriesland.nl
Delta Lloyd, CZ en Ohra ion.huisartsen@cz.nl
DSW Zorgverzekeraar ion@dsw.nl
FBTO info.zorgverleners@fbto.nl
Groenland zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
IAK (Uzovi-inummers 8771, 8972, 8973) zorgaanbieders@iak.nl
Interpolis zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
IZA (UVIT) ion.huisartsen@vgziza.nl
IZA VNG (Uzovi 3334) ion.huisartsen@vgziza.nl
IZZ ion.huisartsen@vgziza.nl
Menzis ionmenzis@menzis.nl
Nedasco BV vecozo.declaraties@nedasco.nl
Ohra, CZ en Delta Lloyd ion.huisartsen@cz.nl
ONVZ ion@onvz.nl
OOM Verzekeringen info@oomverzekeringen.nl
OZF Achmea info@ozf.nl
PNO ion@onvz.nl
Salland verstrekkingen@eno.nl
TRIAS (UVIT) ion.huisartsen@vgziza.nl
Stad Holland ion@stadholland.nl
Turien ion@turien.nl
Univé (UVIT) ion.huisartsen@vgziza.nl
UVIT ion.huisartsen@vgziza.nl
VGZ ion.huisartsen@vgziza.nl
VPZ Assuradeuren BV zorgverlener@vpz.nl
VVAA (Uzovi 0408) ion@onvz.nl
Zilveren Kruis zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Zorg en Zekerheid declaraties@zorgenzekerheid.nl