Zorgverzekeraars

De huisartsen en de zorgverzekeraars hebben in 2006 het initiatief ontplooid om de ION-database te ontwikkelen om het declaratieverkeer tussen de partijen te vereenvoudigen. Doel was een zo eenduidig mogelijke registratie van waar patiënten in een praktijk stonden ingeschreven (slechts 1 actieve behandelrelatie tegelijk mogelijk met een huisarts) zodat de juiste huisarts aanspraak kon maken op het zgn. Inschrijftarief Huisartsen dat elk kwartaal wordt uitbetaald aan de huisarts die de patiënt op de 1e dag van het kwartaal in ION op naam heeft staan. Uit de inschrijftarieven wordt de basis huisartsenzorg bekostigd en gegarandeerd waarvan elke verzekerde inwoner in Nederland gebruik kan maken.

Zorgverzekeraars

Soms worden patiënten met terugwerkende kracht nog in ION gecorrigeerd en werd het inschrijftarief in de eerste instantie uitbetaald aan de voormalige huisarts. In zulke gevallen dient de rechthebbende huisarts een elektronisch correctieverzoek in te dienen via de ION-database om het te laten corrigeren. Het systeem controleert daarbij online in de ION-database of iemand wel zo'n elektronisch correctieverzoek mag indienen. Wanneer de patiënt in ION op de peildatum NIET op naam van de betreffende huisarts staat ingeschreven dan wordt de functie 'Aanvragen elektronisch correctieverzoek' zgn. 'gegrijsd' weergegeven en is dan niet selecteerbaar.. Reclameren daarop heeft dan ook geen zin ! De situatie zal dan eerst in de ION-database gecorrigeerd moeten worden. De ION-database is altijd leidend voor de uitbetalingen door de zorgverzekeraars.

Stichting ION en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in 2014 overeenstemming bereikt over het Declaratie afhandelingsprotocol.

Infographic Zorgverzekaars per april 2021

Afbeelding bron (per april 2021) : www.zorgwijzer.nl

Soms zijn er andere redenen om toch te reclameren en is er voor huisartsen deze lijst met e-mailadressen van de zorgverzekeraars beschikbaar. Afgesproken is om uitsluitend deze adressen daarvoor te gebruiken.

NOOT : Verzekeraars Coöperatie VGZ heeft een Zorgaanbiedersloket : 040-2975888 dat u kunt gebruiken om telefonisch te reclameren wanneer uw declaratie onterecht is afgewezen maar waarbij de patiënten op de peildatum niet in ION voorkomen en dus niet op uw naam en die van een andere huisarts staan ingeschreven (NONI's).

Verzekeraar  
Achmea Zorg
Uzovi-nummers:
3311 Zilveren Kruis
3312 Groene Land
3314 Interpolis
3329 Avero
zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Aevitae zorgverlenersloket@aevitae.com
Agis agision@agisweb.nl
Anderzorg ionmenzis@menzis.nl
AON (Uzovi-inummers 8771, 8972, 8973) zorgaanbieders@aon.nl
ASR Ziektekostenverzekering NV
(ASR Verzekering en De Amersfoortse)
zorg.claimcontrol@asr.nl
Avero zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Azivo Zorgverzekeraar ion@azivo.nl
Bewuzt (Uzovi 7095) ion.huisartsen@vgz.nl
CZ, Delta Lloyd en Ohra ion.huisartsen@cz.nl
De Friesland Zorgverzekeraar huisartsen@defriesland.nl
Delta Lloyd, CZ en Ohra ion.huisartsen@cz.nl
DSW Zorgverzekeraar ion@dsw.nl
FBTO info.zorgverleners@fbto.nl
Gewoon Zekur polis (Uzovi 3361) iion.huisartsen@vgz.nl
Groenland zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
AON (Uzovi-inummers 8771, 8972, 8973) zorgaanbieders@iak.nl
Interpolis zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
IIZA Cura (Uzovi 7095) ion.huisartsen@vgz.nl
IZA Gezond Samen (VNG) (Uzovi 3334) ion.huisartsen@vgz.nl
IZZ (Uzovi 9015) ion.huisartsen@vgz.nl
IZZ (VGZ voor de zorg) (Uzovi 7095) - (vanaf 01-01-2020) ion.huisartsen@vgz.nl
Menzis ionmenzis@menzis.nl
Nedasco BV vecozo.declaraties@nedasco.nl
Ohra, CZ en Delta Lloyd ion.huisartsen@cz.nl
ONVZ ion@onvz.nl
OOM Verzekeringen info@oomverzekeringen.nl
OZF Achmea info@ozf.nl
PNO ion@onvz.nl
Salland verstrekkingen@eno.nl
Stad Holland  ion@stadholland.nl
TRIAS (coöperatie VGZ) ion.huisartsen@vgz.nl
Turien ion@turien.nl
UMC (Uzovi 0736) ion.huisartsen@vgz.nl
Univé (coöperatie VGZ) (Uzovi 0101) ion.huisartsen@vgz.nl
VGZ Coöperatie (Uzovi 7095) ion.huisartsen@vgz.nl
VPZ Assuradeuren BV zorgverlener@vpz.nl
VVAA (Uzovi 0408) ion@onvz.nl
Zekur (Uzovi 0101) ion.huisartsen@vgz.nl
Zilveren Kruis zorg.ds.zab.ion@achmea.nl
Zorg en Zekerheid declaraties@zorgenzekerheid.nl
Zorgzaam (Uzovi 0101) ion.huisartsen@vgz.nl