Associëren / dissociëren

Associëren

U associeert met een huisarts die geen eigen praktijk heeft.

  1. Uw persoonlijke en uw praktijk AGB-code blijven hetzelfde. Nieuw in de praktijk is de persoonlijke AGB-code van uw associé(e) die bij Vektis aan uw praktijk AGB-code wordt gekoppeld. Gaat u echter ook een nieuw samenwerkingsverband aan (eenmanszaak wordt een VOF, BV, maatschap o.i.d.) dan is er sprake van een gewijzigde juridische entiteit en vergt dat ook een nieuwe inschrijving in de KvK en leidt het dus ook tot de aanvraag van een nieuwe praktijk AGB-code. De patiënten moeten daarna dus ook (tijdig) op de nieuwe praktijk AGB-code worden aangemeld in ION. 

  2. U kunt sinds 01-01-2023 in de ION-database patiënten alleen nog maar inschrijven op de praktijk AGB-code. Hierdoor heeft u minder administratieve rompslomp als er wijzigingen in de praktijksamenstelling optreden. Daarnaast declareert u toch altijd alleen maar op praktijk AGB-code waardoor uitsplitsing naar zorgverlener binnen ION geen meerwaarde heeft. Binnen het HIS kunnen de patiënten uiteraard wel gewoon toegewezen zijn aan hun eigen huisarts.

U fuseert met een of meer andere praktijkhouders.

  1. Meestal zal in deze situatie er nieuwe praktijk AGB-code moeten worden aangevraagd omdat u met een andere ondernemingsvorm verder gaat en dus ook een andere juridische status krijgt.

  2. De patiënten van alle andere praktijken zullen onder de nieuwe praktijk AGB-code worden aangemeld. Daarvoor is het verstandig om bij de stoppende praktijken de patiënten tijdig af te melden om een onnodige berichtenstroom te voorkomen. Handel daarvoor zoals beschreven in voorgaande item : 'Stoppen met de praktijk' onder punt A)

Dissociëren

U en uw associé(e) gaan beiden zelfstandig verder met een eigen praktijk.

  1. U zal in de meeste gevallen beiden een nieuwe praktijk-AGB moeten aanvragen. Als de juridische entiteit niet wijzigt kan in sommige gevallen de ene huisarts de bestaande praktijk AGB-code blijven gebruiken. De andere zal altijd een nieuwe praktijk AGB-code moeten aanvragen.

  2. Als de patiënten staan aangemeld op de oorspronkelijke praktijk AGB-code en u heeft beiden een nieuwe praktijk AGB-code, dan moet u de patiënten opnieuw aanmelden op de nieuwe praktijk AGB-codes. Als een van beide de oude praktijk-AGB blijft gebruiken, moet alleen de ander zijn/haar patiënten opnieuw aanmelden. Deze worden dan automatisch bij de andere praktijk afgemeld in ION.

  3. Controleer, om misverstanden te voorkomen, altijd of er nog (inactieve) patiënten staan op de stoppende praktijk AGB-code. Meld de stopdatum van de praktijk AGB-codes bij voorkeur ook direct bij Vektis. Eventuele 'restpatiënten' die nog op die praktjk AGB-code staan, worden in dat geval automatisch in ION afgemeld. Meestal betreft dat patiënten die zijn overleden, geëmigreerd of zijn opgenomen in een WLZ-instelling en niet meer als actieve patiënt in het HIS stonden maar ook nog niet in ION waren afgemeld.

U hoeft de stichting ION niet apart op de hoogte te brengen van uw plannen om te associëren of te dissociëren. ION maakt voor de adresgegevens – ten behoeve van overzichten en facturatie – gebruik van een koppeling met Vektis. Het is dus van belang om Vektis tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen in de praktijk. Dan komt het bij Stichting ION ook vanzelf in orde.

Veranderingen van praktijken kunt u elektronisch aan Vektis doorgeven

Heeft u na lezing van deze informatie nog steeds vragen ?

Neem dan gerust contact op met de projectleider van Stichting ION. Hij helpt u graag verder in deze materie. U kunt hem het gemakkelijkst bereiken via het Contactformulier. Vermeld kort en bondig uw vraag en de AGB-codes die hierbij betrokken zijn.

 

Veelgestelde vragen

Wij zijn gedissocieerd. Wat te doen met de ION-factuur?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei en betreft de bijdrage voor het gehele jaar. De ION-factuur is berekend op het aantal patiënten dat is gekoppeld aan uw praktijk-AGB en aan de individuele zorgverleners AGB-codes die onder deze praktijk AGB-code actief zijn. Als uw dissociatie heeft plaatsgevonden na 1 mei moet u onderling een afspraak maken over een betaling naar rato van deze nota.

Het praktijkadres of de samenstelling van de praktijk is gewijzigd.

ION maakt gebruik van het Vektis Huisartsenbestand. Als u de adreswijziging of wijziging in de samenstelling van de praktijk aan Vektis heeft doorgegeven dan beschikt ION daar ook over. Verdere actie is dan niet meer nodig.

Wijzigingen in uw praktijk kunt u elektronisch aan Vektis doorgeven:

Wijzigingenhttps://www.agbcode.nl/Content/AGB-gegevens%20wijzigen

Beëindiginghttps://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20beëindigen

De praktijksamenstelling is gewijzigd. Wat te doen met de ION-factuur?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei. De ION-factuur is gebaseerd op het aantal patiënten dat op dat moment gekoppeld is aan uw praktijk AGB-code en aan uw zorgverleners AGB-codes. Als de associatie / dissociatie heeft plaatsgevonden na de peildatum voor de ION-factuur dan dient u de factuur volledig te betalen en het onderling met uw opvolger(s) te verrekenen. Als de wijziging tijdig aan Vektis is doorgegeven, dan treft u alle ingeschreven patiënten op één factuur aan. Als dat niet het geval is en u ontvangt twee aparte facturen, dan dient u die deze keer nog allebei te betalen. Het daaropvolgende jaar zijn de wijzigingen dan verwerkt tot een factuur.