ION alleen op praktijk AGB-code

Aanpassing

Sinds het ontstaan van de ION database is het mogelijk om patiënten aan te melden op ofwel de persoonlijke ofwel de praktijk AGB-code.  Na zorgvuldig onderzoek is het voornemen om met ingang van 01-01-2023 alleen nog maar de praktijk AGB-code in ION vast te leggen.

Waarom?

Het doel van de ION database is eenduidig vastleggen bij wie een patiënt staat ingeschreven / wie de dossierhouder is van een patiënt. Afgelopen jaren deden er zich veelvuldig declaratie- èn/of ION-mutatieproblemen voor. Deze kwamen voort uit de registratie op de persoonlijke AGB-code doordat de werkrelaties van huisartsen met praktijken bij Vektis werden beëindigd zonder dat alle patiënten op hun individuele zorgverleners AGB-codes eerst waren afgemeld. Dat leidde tot afwijzingen van declaraties maar ook het blokkeren van de optie om de patiënt nog op een andere AGB-code in ION aan te melden.
Het achteraf herstellen daarvan bleek enorme inspanningen te vergen van de betreffende (gestopte) huisarts en/of praktijkassistentes maar ook bij de servicedesks van Vektis, VECOZO, de HIS-leveranciers of declaratieservicebureaus en die van Stichting ION.

 

Het aanmelden op de praktijk AGB-code voorkomt dat wanneer een werkrelatie wordt stopgezet bij Vektis (bijvoorbeeld door praktijkmigraties met een nieuwe praktijk AGB-code, pensionering, blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden of verandering van beroep van een individuele huisarts) de patiënten onzichtbaar en niet-muteerbaar worden. Het voorkomt daarmee ook de buitensporige herstelwerkzaamheden door de eerdergenoemde partijen.

Praktijk AGB-code voldoende

In ION is het aanmelden op de praktijk AGB-code voldoende. De praktijkhouder declareert uiteindelijk ook alleen maar op de praktijk AGB-code de inschrijftarieven. De individuele zorgverleners AGB-codes spelen daarin geen enkele rol.

Als een praktijk AGB-code bij Vektis een stopdatum krijgt, ontvangen wij daarvan automatisch een melding en is het in de software van ION zo geregeld dat per die stopdatum alle patiënten, die dan nog op die praktijk AGB-code in ION geregistreerd staan, automatisch worden afgemeld. Zij worden dan zgn. Niet Op Naam Ingeschrevenen (NONI’s) gemaakt. Bij een kwartaalovergang zorgt het ION-systeem er voor dat het afmelden zelfs 3 dagen voor de overgang al plaatsvindt zodat het later met terugwerkende kracht in ION aanmelden nog altijd mogelijk blijft. Dat heeft te maken met de twee mutatie-blokkadedagen die van kracht zijn op de laatste èn de eerste dag van een kwartaalovergang i.v.m. het aanmaken van de controlebestanden t.b.v. de zorgverzekeraars.

Wat gaat u merken van deze aanpassing?

  • De verandering is alleen zichtbaar als u met uw persoonlijk VECOZO-certificaat via het ION-portaal patiënten gaat aanmelden. Daar waar voorheen de keuze voor persoonlijke òf praktijk AGB-code aanwezig was, zal nu alleen nog maar de praktijk AGB-code als standaard ingesteld staan.
  • Bij de aanmeldingen die via het systeemcertificaat en uw HIS-software verlopen (via de API-koppeling) zal in ION alleen nog maar de praktijk AGB-code worden vastgelegd. Ook al heeft u in uw HIS de patiënten wel op een persoonlijk AGB-code geregistreerd staan. Dat staat u  en de HIS-software vrij.  In alle gevallen wordt  bij de patiënt alleen nog maar de praktijk AGB-code  in ION vastgelegd.
  • Bij het tonen van het overzicht in ION van de op uw naam geregistreerde patiënten, ziet u het totaal aantal patiënten van de praktijk AGB-code zonder verdere uitsplitsing naar individuele huisartsen.

U hoeft dus verder niets te doen. Bent u toevallig  voornemens om per 01-01-2023 met uw praktijk te migreren naar een andere praktijk AGB-code? Verzoek de begeleider van de migratie (HIS-leverancier of declaratieservicebureau) dan om alle patiënten al direct alleen op de praktijk AGB-code aan te melden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Reageer dan even via ons Contactformulier

Marcel Leijten, Projectleider ION