Beëindigen van een praktijk

Stoppen met de praktijk

Als u met pensioen gaat, een carrièreswitch maakt of als huisarts blijft werken maar niet langer als praktijkhouder, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er géén patiënten meer gekoppeld zijn aan uw persoonlijke en/of praktijk AGB-codes in de ION-database.

Er zijn verschillende twee situaties mogelijk :

  1. U stopt en de huisartsenpraktijk wordt voortgezet door een of meerdere opvolgers : Als al uw patiënten zijn aangemeld op uw praktijk en/of zorgverleners AGB-code, en u was de praktijkhouder, dan dienen alle patiënten in ION te worden afgemeld. Doe dat in afstemming met uw opvolger(s) zodat zij de patiënten direct de dag daarna al kunnen aanmelden in ION. Uw opvolger gaat de praktijk voortzetten onder een eigen praktijk AGB-code en dient deze patiënten dus zelf onder de eigen AGB-code aan te melden. Het afmelden is voor u van belang om te voorkomen dat u straks evenzoveel dossieroverdrachtsverzoeken via e-mail en Zorgmail File Transfer ontvangt op het moment dat de nieuwe huisarts de patiënten aanmeldt in ION. De opvolger neemt uw HIS misschien mee over en is er dus geen fysieke dossieroverdracht nodig. Bij het massaal overdragen van dossiers aan een opvolger in een reeds bestaande praktijk, kan uw HIS-leverancier een belangrijke rol spelen om de dossiers in bulk te converteren en over te dragen. Overleg over de mogelijkheden daarvoor met de servicedesk van uw HIS-leverancier.
  2. U stopt en de huisartsenpraktijk wordt beëindigd zonder opvolger(s) : Uw dient uw patiënten NIET af te melden in ION. Alle patiënten zullen zich verspreiden over diverse huisartsenpraktijken in de omgeving. De nieuwe huisartsen zullen deze aanmelden in de ION-database. Zodra dat het geval is, staat een patiënt niet langer op uw naam ingeschreven. U ontvangt van alle patiënten via Zorgmail File Transfer (ZFT) een dossieroverdrachtsverzoek welke u gebruikt om het dossier over te dragen. Het kan echter zijn dat het zo langer gaat duren dan u gehoopt had. U kunt een waarnemer verzoeken om uw HIS en ZFT voor u waar te nemen om zo de verlate dossieraanvragen alsnog te kunnen honoreren. In sommige regio's zijn er grote huisartsensamenwerkingsverbanden of zelfs Huisartsenposten Diensten Structuren (HDS) die gestopte praktijken voorlopig willen waarnemen. Oriënteert u zich daar van te voren ook op omdat de bewaarplicht van het medisch dossier (zonder overdracht !) bij u blijft rusten (gedurende 20 jaar na de laatste wijziging in het medisch dossier) in het kader van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Deze bewaarplicht is alleen over te dragen door een professionele overdracht. 

U hoeft de stichting ION niet apart op de hoogte te brengen van uw plannen om te stoppen. ION maakt voor de adresgegevens – ten behoeve van overzichten en facturatie – gebruik van een elektronisch koppeling met het Vektis-huisartsenbestand.

NOOT:

Geef nooit een stopdatum door bij de KvK en/of Vektis zolang er op die stopdatum nog patiënten op uw naam in ION geregistreerd staan ! Dat maakt de betreffende patiënten namelijk onmuteerbaar in ION. Het achteraf herstellen vergt een tijdrovende administratieve rompslomp. Voorkom die onnodige werkzaamheden door het vooraf tijdig en goed te regelen.

Beëindigingen van praktijken kunt u, ook later met terugwerkende kracht nog, melden bij Vektis : elektronisch aan Vektis doorgeven.

LET OP:

Heeft u na lezing van deze informatie nog steeds vragen ?

Neem dan gerust contact op met de projectleider van Stichting ION. Hij helpt u graag verder in deze materie. U kunt hem het gemakkelijkst bereiken via het Contactformulier. Vermeld kort en bondig uw vraag en de AGB-codes die hierbij betrokken zijn.

Veelgestelde vragen

Ik stop in de loop van dit jaar met mijn praktijk. Waarom moet ik betalen voor het hele jaar?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei van het lopende jaar. Iedere huisartsenpraktijk aan wiens AGB-code op dat moment patiënten zijn gekoppeld in de ION-database ontvangt een factuur. Het bedrag hangt af van het aantal patiënten. De bijdrage per patiënt wordt elk jaar door het Bestuur van Stichting ION vastgesteld op basis van de vaste kosten en de lopende en geplande projecten. Wij kunnen geen rekening houden met tussentijdse mutaties in de praktijksamenstelling of overdrachten van praktijken omdat wij eenvoudigweg deze informatie niet doorkrijgen. Het (op verzoek) handmatig aanpassen van de factuur vergt administratieve kosten en meestal staan deze niet in verhouding tot het te betalen factuurbedrag. Wij gaan er van uit dat degene op wiens naam op 1 mei de patiënten staan ingeschreven de nota betaalt. Deze huisarts kan vervolgens, bij een tussentijdse overdracht, de kosten naar rato met de opvolger(s) verrekenen.

Ik ben gestopt maar heb nog steeds patienten op mijn naam in ION staan.

U vraagt uw opvolger om deze patiënten per direct op zijn/haar naam in ION in te schrijven zodat ze niet langer aan uw naam zijn gekoppeld. Uw opvolger kan voor hen dan ook het inschrijftarief declareren zolang geen andere huisarts deze patiënten claimt via ION. U kunt ook uw AGB-code stoppen door dit (zelfs nog met terugwerkende kracht) bij Vektis door te geven. Alle dan nog resterende patiënten op uw naam in ION worden daarna automatisch afgemeld. Het afmelden van uw AGB-code bij Vektis kan elektronisch via : https://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20beëindigen

Hoe kan ik een patiënt in ION afmelden?

U kunt een patiënt afmelden via de ION-module van uw HIS of door deze op te zoeken in de ION-database via de website. Daarvoor kiest u de volgende route:
1. www.vecozo.nl
2. Inloggen als zorgverlener
3. Menu's : Mijn Diensten - Inschrijving Op Naam (ION) - Patiëntrelaties zoeken (BSN invoeren)

U selecteert de betreffende patiënt en ziet links onderaan in het scherm de functie 'Afmelden'. Bij het afmelden hanteert het systeem de actuele datum. U kunt echter een patiënt ook nog met terugwerkende kracht in ION afmelden door de afmelddatum aan te passen. De afmelddatum kan niet in de toekomst liggen en in het verleden niet verder dan tenminste één dag na de laatste aanmelddatum. 

Mijn praktijk is opgeheven en toch krijg ik nog een factuur van ION?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei. Op dat moment stonden er blijkbaar nog patiënten op uw persoonlijke of praktijk AGB-code ingeschreven in de ION-database. Als u al voor 1 mei bent gestopt, gaat het waarschijnlijk om patiënten die niet (goed) zijn overgedragen. Vaak betreft het de niet meer actieve patiënten zoals overledenen, geëmigreerde patiënten, langdurig gedetineerden, defensiepersoneel of patiënten die zijn opgenomen in een WLZ-instelling. Deze moeten normaal gesproken handmatig in ION worden afgemeld omdat daar geen opvolgende huisarts in het spel is. Vaak wordt dat echter vergeten. Meld deze patiënten zelf af in ION of geef de stopdatum van uw praktijk AGB-code door bij Vektis zodat de patiënten automatisch worden afgemeld in ION.